Het Kind

Het Kind

Ontwikkeling

Ieder kind brengt een eigen ontwikkelingsweg met zich mee dat gekleurd wordt door de achtergrond van de ouders (genetische factoren, familiaire invloeden) en de aard van het kind. Hierbij spelen de constitutie en het temperament een belangrijke rol. Samen gaan we op weg om het kind goed te begeleiden, dit alles vanuit de antroposofische visie op de ontwikkeling van het kind. We staan uitgebreid stil bij het aanbieden van ritme, regelmaat en voorspelbaarheid. Deze geven je kind de benodigde structuur en veiligheid, waarbinnen het zich optimaal kan ontwikkelen.

Opvoeding

Het antroposofisch CB is de aangewezen plek voor vragen over opvoeding.
Samen met de arts of verpleegkundige of eventueel opvoedkundig medewerker, ga je op zoek naar antwoorden op vragen die je tegenkomt in de begeleiding en opvoeding van je kind in de verschillende ontwikkelingsfasen. In gesprekken daarover worden je concrete handreikingen geboden voor het oplossen van dagelijkse vraagstukken, zoals waar geef je het kind vrijheid, en waar en hoe geef je grenzen aan.

Voeding

De antroposofische verpleegkundige is gespecialiseerd in de voorlichting over voeding.
Zij is goed op de hoogte van de reguliere voedingsadviezen. Daarnaast heeft ze veel ervaring in het adviseren omtrent biologische en biologisch-dynamische voeding. Ook geeft ze begeleiding bij borstvoeding en een vegetarisch/ veganistisch dieet.

Omhulling

De verpleegkundige en de arts geven ook adviezen over hoe je je kind het beste kunt omhullen. Hoe belangrijk is warmte voor je kind, welke kleding past bij je kind. Hoe kijk je naar speelgoed, hoe ga je om met de sociale media?

Zieke kind

Wanneer je kind ziek is vraagt dat extra aandacht en goede zorg. Vanuit de antroposofische CB’s willen we je daar ook graag bij ondersteunen.

Over het omgaan met koorts en diverse ongemakken hierbij kunnen wij praktische tips geven. En bij de literatuuropgave vind je het handige boekje Antroposofische zorg bij kinderziekten, een uitgave van Gezichtspunten.

Vaccineren

De antroposofische CB’s bieden de vaccinaties van het landelijk Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan voorlichting over deze vaccinaties en de ziekten waartegen wordt inge├źnt. De voorlichting is belangrijk om zelf tot een weloverwogen beslissing te komen.

Thema avonden

De bureaus organiseren regelmatig diverse thema-avonden en cursussen over bovenstaande onderwerpen.