Werkwijze

Werkwijze

Je pasgeboren kind is een beloftevol wezen. Als ouder wil je niets liever dan de beste voorwaarden scheppen voor de ontplooiing van al die sluimerende beloftes.

Een baby ontwikkelt zich snel en met iedere stap ontvouwt het iets van zijn groeiende persoonlijkheid.
In deze ontwikkeling zijn wetmatigheden te herkennen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van draaien, zitten, kruipen, staan en lopen. En toch heeft ieder kind ook zijn eigen variatie.

‘Hoe komt jouw kind tot lopen: van midden in de ruimte gaan staan, of voorzichtig langs de rand optrekken en dan oversteken?’

Antroposofisch artsen en verpleegkundigen van de antroposofische CB’s kijken met je mee naar al die spannende en belangrijke momenten in het opgroeien van je baby tot peuter en kleuter. Ze bieden zorg op maat, ondersteunen je in je ouderschap door met praktische adviezen over verzorging, voeding en opvoeding, maar ook door samen met jou op zoek te gaan naar antwoorden op de specifieke vragen die jij over jouw kind hebt.

Wat doen wij in de praktijk?

 • Het volgen van de groei, de ontwikkeling en de gezondheid
 • Vroegtijdige opsporing van afwijkingen van de normale ontwikkeling
 • Inbaker consulten ter bevordering van rust, ritme en regelmaat
 • Adviseren over voeding, zie: Voeding
 • Begeleiding bij opvoedingsvragen, zie: Opvoeding
 • Advisering over leefomgeving, zie: Omhulling
 • Bespreken van omgaan met ziek zijn en diverse ongemakken, zie: Ziek kind
 • Voorlichting over kinderziekten en vaccinaties, zie: Vaccinaties
 • Thema-avonden met ruimte voor gesprek en ontmoeting

NB: Hielprik en Gehoortest

In de eerste week na de geboorte komt de  reguliere jeugdverpleegkundige/doktersassistente van de jeugdgezondheidszorg in je gemeente (in sommige regio’s de verloskundige)  vanzelf langs voor het afnemen van de hielprik en de gehoortest, ook als je naar een antroposofisch CB gaat.

Afspraken

Je kunt een afspraak maken wanneer:

 • je zwanger bent
 • je net bent bevallen
 • je over wilt stappen

Neem dan contact op met het antroposofisch CB van je keuze om te horen
wat de mogelijkheden zijn.

Zorg op maat

Vanaf de geboorte kan de verpleegkundige in vele gevallen een huisbezoek bij jullie thuis brengen.
De eerste afspraak op het bureau vindt plaats na 4–6 weken.
Het aantal bezoeken aan het bureau wordt individueel afgestemd.

Gemiddeld zal het gaan om
— 6–8 bezoeken in het eerste levensjaar
— 3–4 in het tweede jaar
— 2 in het derde en het vierde jaar

Handig om bij het bezoek bij je te hebben:
— warme omslagdoek
— een schone luier
— lijstje met vragen, zodat je niets vergeet.

Kind-dossier en privacy 

Op de CB’s wordt met digitale of papieren dossiers gewerkt. Hierin wordt de groei en ontwikkeling van je kind bijgehouden. Bij de overstap naar een antroposofisch CB vragen wij je om dit kenbaar te maken bij je reguliere bureau. Daarbij kun je ook toestemming geven voor het doorsturen van je dossier, zodat er continuïteit is in de zorg.

We gaan zorgvuldig met de door jullie verstrekte gegevens om. Voor de privacy verklaring klik hier.

Na de vierde verjaardag van je kind dragen wij in principe, met toestemming, het dossier over aan de Jeugdgezondheidszorg van 4–18 jaar.

Financiën

Op elk antroposofisch CB is een eigen samenwerking gevonden met de reguliere jeugdgezondheidszorg. Enkele antroposofische CB’s zijn gelieerd aan de regionale jeugdgezondheidszorg en worden daar (gedeeltelijk) door bekostigd. Andere CB’s werken geheel zelfstandig. De antroposofische consulten worden vergoed wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt, waarin alternatieve geneeswijzen zijn opgenomen.

De medewerkers zijn allen BIG geregistreerd en lid van de antroposofische beroepsverenigingen, nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Voor de artsen is dit de Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Artsen.
Voor de verpleegkundigen is dit de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) afdeling antroposofische zorg.